Samarbejde mellem Jens Thygesen og alles Lægehus

Alles Lægehus Sorø er en samarbejdsklinik, der bygger på et samarbejde mellem læge, Jens Thygesen og alles Lægehus.  Jens Thygesen ejer og driver klinikken, mens alles Lægehus hjælper og supporterer driften i dagligdagen.

Samarbejdet betyder, at alles Lægehus supporterer driften via back-office funktioner som IT, HR, løn og jura.

Samarbejdsmodellen bygger på en fælles målsætning om at være med til at skabe innovative driftsløsninger, der kan være med til at bygge rammerne for en fremtidssikret almen praksis.

Alles Lægehus arbejder ud fra et værdisæt baseret på kvalitet, nærhed og respekt og ønsker at dette skal være synligt for de borgere, der har sin gang i klinikken.

Patientsikkerhed og høj sundhedsfaglig kvalitet er fundamentet for en god og stabil lægeløsning – og vi arbejder i alles Lægehus målrettet med kvalitetsudvikling og dataanalyse for at sikre et solidt fundament for fremtidens lægepraksis.

Om visionen bag alles Lægehus Sorø siger Jens:

”Lægemangel er en velkendt problematik for mange områder af Danmark. Jeg synes det er et stort samfundsproblem, at så mange danskere kan risikere at stå uden lægedækning, ligesom jeg finder det trist at mange af mine lægekollegaer har svært ved at få afhændet deres praksis.

Visionen bag samarbejdet med alles Lægehus er, at dette skal gøre mig i stand til at være med til at løfte den vigtige samfundsopgave, der er i at skabe et fundament for en fremtidssikret og stabil lægeløsning i nærområdet.

Mit mål med denne klinik er, at den skal komme borgere i lokalsamfundet til gode, ved at sikre dem lægedækning tæt på hjemmet. ”