Læger

Der vil være 2 faste læger tilknyttet klinikken:

Ole, speciallæge i almen medicin

Tommy, speciallæge i almen medicin